Over Saxwereld.nl

Over Saxwereld.nl

Wie, wat, waar en waarom?

Saxwereld.nl (en .be) is een initiatief van saxofonisten Jeroen Kraaij en Roelant Hollander. Het idee achter het opzetten van deze site is een nationale online "platform" met kennis en wetenswaardigheden op te bouwen over de saxofoon en het bespelen ervan. Via dit platform kunnen professionele saxofonisten (uitvoerend en docerend) hun kennis en ervaringen delen met rest van de Nederlandse en Vlaamse saxofonisten.

Het is dus ook de bedoeling dat professionele collega saxofonisten die het leuk vinden artikelen en columns te schrijven zich aanmelden. Zo ontstaat er een zo breed mogelijk beeld over waar de saxofonisten in Nederland en Vlaanderen zich mee bezig houden. Dit kan over techniek gaan, over muziektheorie, over nieuwe en oude instrumenten en mondstukken, over rieten en rietbewerking. Andere onderwerpen zijn nieuwe albums van saxofonisten (uit binnen- en buitenland), interviews met saxofonisten (uit binnen- en buitenland) en aankomende concerten. of wellicht een leuke anekdote uit de praktijk. Kortom, alles wat met de saxofoon, saxofoon spelen en saxofoon muziek te maken heeft.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!


Als je iets te vragen of melden hebt, gebruik dan het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.